Celková anestézia

Celková anestézia slúži na bezbolestné ošetrenie zubov alebo vykonanie chirurgických zákrokov v ústnej dutine. Ošetrenie v celkovej anestézii je vhodné pre ľudí, ktorí majú neprekonateľný strach zo stomatologického ošetrenia, pre pohodlie pacienta pri väčších či dlhšie trvajúcich chirurgických zákrokoch, ako sú napríklad implantácie väčšieho množstva implantátov alebo viac početné extrakcie zubov. Najčastejšie ošetrujeme v celkovej anestézii deti, ktoré odmietajú nutné stomatologické ošetrenie.

Celková anestézia a ošetrenie prebieha v našej ordinácii. K celkovej anestézii je prizvaný anesteziológ MUDr. Ervín Jakab, ktorý disponuje prístrojovým vybavením na vykonanie celkovej anestézie a zariadením na monitorovanie životných funkcii. Počas celkovej anestézie sa intubuje cez nos kvôli manipulácii a ošetrovaniu v ústnej dutine.

Keďže sa jedná o väčší zákrok, na začiatku je potrebné dôkladné vyšetrenie pacienta spolu s predoperačným interným vyšetrením. Po naplánovaní zákroku a termínu ošetrenia pacient zvyčajne zloží zálohu vo výške cca 30 – 50 percent z predpokladanej ceny za ošetrenie. Ak by sa vyskytli závažné okolnosti, ktoré by zabránili zákroku (napríklad choroba pacienta), zákrok sa preloží na iný najbližší termín. Stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii neprepláca žiadna poisťovňa. Cena za ošetrenie v celkovej anestézii sa odvíja od dĺžky narkózy (maximálne 4 hodiny) a od stomatologických zákrokov, ktoré sa v narkóze urobia.

Priebeh ošetrenia:

Pacient príde do ordinácie aspoň ½ hodinu pred zákrokom na lačno. Po premedikácii sa začne stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii. Po zobudení z narkózy pacient čaká asi 1 hodinu v miestnosti ordinácie pod kontrolou anesteziológa. Pri odchode domov je nutný doprovod, pacient nemôže šoférovať.