Implatáty

V našej ordinácii používame viac druhov implantačných systémov. Medzi najprestížnejšie a samozrejme aj cenovo najnáročnejšie patria značky NOBEL BIOCARE a STRAUMANN. V ponuke máme aj finančne zaujímavejšie implantáty od americkej firmy IMPLANT DIRECT či korejské implantáty DENTIS. 

Najviac našich pacientov sa rozhoduje pre implantát DENTIS pre jeho cenovú nenáročnosť, dobré estetické výsledky, čo je vykúpené dlhším časom vhojovania sa implantátu.

 Čo to je implantát? 

Dentálny implantát je cudzie teleso, náhrada koreňa zubu, ktorú integrujeme do kosti pacienta. Slúži ako umelý koreň na náhradu zubov alebo zuba alebo má retenčnú funkciu na uchytenie protéz. Dnes je najčastejšie používaný valcový dentálny implantát. Samotná náhrada zubu sa skladá zvyčajne z troch častí :

A, Fixtúra (implantát)- je to náhrada koreňa zubu valcovitého tvaru, vyrobená zo zliatiny titanu alebo zirkonia,  ktorá sa osadí do kosti sánky alebo čeluste

B, Nadstavba (abutment) - je časť náhrady nad úrovňou ďasna, už viditeľná, na ktorú sa adaptuje korunka zuba, môžeme ju prirovnať k obrúsenému zubu na korunku

C, Korunka - korunky bývajú najčastejšie kovokeramické alebo celokeramické, na abutment môžu byť našróbované alebo nalepené fixačným materiálom. Pri celkových rekonštrukciach zubov sa požívajú aj  živicové/kompozitné vrstvené zuby namodelované na kovovom nosnom tele.

 Postup pri náhrade zubu implantátom :

a, chirurgická fáza

Pred začiatkom zákroku sa podá lokálna anestézia, ktorá znecitlivie operačné pole. Následne sa obnaží kosť, do ktorej sa vypreparuje vrtákom štola pre implantát, ktorý sa vloží do vypreparovaného priestoru. Následne sa rana zošije niekoľkými stehmi. Po chirurgii môže pacient opuchnúť, môžu sa vyskytnúť mierne bolesti, ktoré vieme tlmiť vhodne zvolenými analgetikami.

Nasleduje fáza vhojovania, kedy sa implantát integruje do kosti. V prípade NOBEL a STRAUMANN cca  6-8 týždňov, IMPLANT DIRECT a DENTIS  12 - 16 týždňov. 

Po vhojení implantátu odkryjeme v lokálnej anestézii implantáty a našróbujeme vhojovacie valčeky, ktoré nám počas 2-3 týždňov vytvarujú ďasná .

b, protetická fáza

Po definitívom zhojení mäkkých tkanív sa vyhotovia otlačky pozícii implantátov a zubov. V dentálnom laboratóriu sa vyhotoví definitívna práca, či už korunka alebo náhrada viacerých zubov. 

Uvedený postup je orientačný. Môže sa líšiť v súlade so zvoleným postupom implantácie /okamžitá implantácia po vytrhnutí zubu, implantácia s okamžitým nasadením dočastnej korunky a pod. / alebo s iným postupom vyhotovenia protetickej práce /protéza podopretá implantátmi a pod./