Dentix

Majiteľom a lekárom je MUDr. Patrik GABURA, ktorý po ukončení Lekárskej fakulty UK v roku 1992 pracoval na viacerých stomatologických pracoviskách. Po atestácii z odbornosti stomatológia, v roku 1996, si otvoril súkromnú ordináciu v Bratislave. V roku 2002 na vyžiadanie poprednej európskej stomatologickej kliniky odišiel na dlhodobú odbornú prax do zahraničia, kde získal skúsenosti s najmodernejšími liečebnými postupmi, prístrojovým a materiálovým vybavením. Dr.Gabura od roku 1997 až po súčastnosť absolvoval množstvo študijných pobytov, kurzov a stáží na území SR ako aj v zahraničí. Špecializuje sa na estetickú stomatológiu, implantológiu a celkovú rekonštrukciu a sanáciu úst. Je členom ITI - International Team for Implantology, Implantologického klubu SR a Českej spoločnosti pre implantológiu.
Zdravotnícke zariadenie úzko spolupracuje s profesionálmi z odborov ortodoncia, interná medicína, otorhinolaryngológia. Spolupracujeme s viacerými dentálnymi laboratóriami na Slovensku i v zahraničí.