Dentix

MDDr. Silvia Pračková ukončila v roku 2018 štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne zapájala do mimoškolských vzdelávacích aktivít, zúčastňovala sa na slovenských aj zahraničných školeniach, vrátane krátkodobého štúdia na zahraničných univerzitách v Izraeli a Rusku.
Prácu s deťmi si vyskúšala v niekoľkoročnej spolupráci s firmou Curaprox, pomocou ich programu DentalAlarm.
Po ukončení štúdia absolvovala dvojmesačnú stáž na prestížnej klinike v Španielsku, zameranej na estetiku, implantológiu a mikroskopickú stomatológiu.